Hinnasto – Asianajotoimisto Juhani Seppänen

Yleiset palkkioperusteet määräytyvät Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen mukaisesti. 

Palkkiolaskutus työskenneltäessä sekä toimistossa että toimiston ulkopuolella perustuu ajankäyttöön, tuntiveloitus ilman eri sopimusta vähintään 200,00 euroa. Matka-ajalta veloitus on enintään 75 % edellä mainitusta tuntiveloituksesta ja lisäksi veloitetaan verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut.

Tuntihintaan ja alempana mainittuihin hintoihin sisältyy 24 %:n verokannan mukainen arvonlisävero, jos maksajana on yksityishenkilö. Mikäli maksajana on arvonlisäverovelvollista toimintaa harjoittava tai muu yritys tai yhteisö tai kuolinpesä, alempana mainittuihin hintoihin lisätään 24 %:n verokannan mukainen arvonlisävero.

Alempana mainitut toimenpide- ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Jos toimeksianto ja/tai sen vaatima työmäärä poikkeaa tyyppitapauksista, palkkio nousee vastaavasti.

Koska samankin toimenpidenimikkeen mukaiset toimeksiannot voivat työmäärältään poiketa huomattavasti toisistaan, kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa tarkemmin toimeksiannon luonteesta. Annan tällöin veloituksetta arvion palkkion määrästä.

1. Neuvottelut

 • Alkuneuvottelu toimeksiannon kartoittamiseksi, enintään 15 min Maksuton
 •  Puhelinneuvottelu 25,00 – 50,00 €
 •  Neuvottelu toimistossamme 50,00 – 400,00 €
 • Neuvottelu toimistomme ulkopuolella matkaan kuluvine aikoineen 100,00 – 400,00 €

2. Asiakirjojen hankkiminen ja laadinta

 • Asiakirjan hankkiminen 25,00 - 50,00 €
 • Avioehtosopimus ja sen rekisteröinnin hoitaminen 200,00 - 500,00 €
 • Testamentti 200,00 - 500,00 €
 • Edunvalvontavaltakirja 200,00 - 500,00 €
 • Lahjakirja ja siihen liittyvä lahjaveroilmoitus 250,00 - 500,00 €
 • Muistio tai pöytäkirja 100,00 - 500,00 €
 • Kiinteistön, omakotitalon ja vuokraoikeuden sekä asunto-osakeyhtiön osakkeiden kauppakirja 200,00 - 500,00 €
 • Kaupanvahvistus, säädetty taksa (ei arvonlisäverollinen) 120,00 €
 • Muu kauppa- / luovutuskirja tai sopimus, vähintään 100,00 €
 • Avioerohakemus 100,00 - 200,00 €
 • Hakemuksen laatiminen oikeudelle yleensä 200,00 - 500,00 €
 • Velkakirja, valtakirja 50,00 - 200,00 €
 • Oikeusturvahakemus vakuutusyhtiölle 100,00 – 200,00 €

3. Perunkirjoitus, perinnönjako ja ositus

 • Perunkirjoituksen valmistelu, asiakirjojen hankkiminen, perukirjan laatiminen, perunkirjoituksen toimittaminen ja perukirjan toimittaminen verotoimistoon 500,00 - 1.500,00 €
 • Perinnönjaon valmistelu, asiakirjojen hankkiminen, neuvottelut osakkaiden kanssa ja perinnönjakokirjan laatiminen 500,00 – 2.500,00 €
 • Osituksen valmistelu, asiakirjojen hankkiminen, neuvottelut osapuolten kanssa ja osituskirjan laatiminen 500,00 – 2.500,00 €

Mikäli perinnönjakoa edeltävästi on toimitettava ositus, se toteutetaan samassa yhteydessä ja osituksesta aiheutuvat mahdolliset lisätyöt nostavat palkkion määrää siihen tarvittavan ajankäytön mukaan.

Mikäli perinnönjako ja/tai ositus toimitetaan oikeuden määräämänä pesänjakajana eli ns. toimitusjakona ja / tai –osituksena, ovat palkkiokustannukset yleensä huomattavasti sopimusjakoa ja / tai –ositusta suuremmat. Siksi kannattaakin aina pyrkiä saamaan aikaiseksi sopimusjako ja / tai -ositus. Yleensäkin osapuolten / osakkaiden keskinäinen sovinnollisuus edesauttaa kustannusten pysymistä hallinnassa.

4. Yhtiöiden ym. perustaminen

Normaalitapaus, johon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu, perustamisasiakirjojen laatiminen ja rekisteröinti.

 • Osakeyhtiö 500,00 - 1.000,00 €
 • Avoin tai kommandiittiyhtiö 400,00 - 800,00 €

5. Yhtiöiden ym. muutokset

 • Yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset sisältäen neuvottelun, asiakirjojen laatimisen ja rekisteröimisen 400,00 – 800,00 €

6. Oikeudenkäyntiasian hoitaminen käräjäoikeudessa

 • Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet, ajankäytön mukaan, minimi 300,00 €
 • Oikeudenkäyntikirjelmä, vastaus ja muu kirjallinen lausuma, ajankäytön mukaan, minimi 150,00 €
 • Esiintyminen oikeudessa sisältäen matka-ajan, ajankäytön mukaan, minimi 300,00 €

7. Oikeudenkäyntiasian hoitaminen hovioikeudessa 

 • Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen huomioiden asian vaativuus korottavana tekijänä

8. Valituslupa-asian ja valituksen hoitaminen korkeimmassa oikeudessa

 • Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen huomioiden asian vaativuus korottavana tekijänä

9. Valitusasian hoitaminen hallinto-oikeudessa 

 • Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen 

10. Valituslupa-asian ja valituksen hoitaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa  

 • Edellä kohdassa 6 olevaa soveltaen huomioiden asian vaativuus korottavana tekijänä

11. Muu edustaminen ja avustaminen 

 • Edustaminen ja avustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa yms. sovelletaan edellä mainittuja tuntiveloitusperusteita 

Suoranaiset kulut

Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta veloitetaan suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, asiakirjojen lunastuskulut, matka- ja majoituskulut, posti- ja kopiointikulut sekä ulkomaan ja muut tavanomaista suuremmat puhelinkulut.

Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään laillinen viivästyskorko.

Pdf: Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohje 

Yhteydenottolomake

Kysy lisää palveluista tai jätä yhteydenottopyyntö. Palaan asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse